Mikrobiyolojik Analizler

a&t gıda kontrol laboratuvarı mikrobiyolojik analizleri ile insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Patojen ve patojen olmayan organizmalar, ham madde içerisindeki küf ve maya, yarı pişmiş, tüketime hazır yiyecekler ve gıda paketleme malzemesi analizi gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. İnceleme ve miktar tayini için klasik mikrobiyolojik tekniklerin yanı sıra otomatize edilmiş sistemlerin kullanımıyla sağlanan faydalar ve hızlı test sonuçları da ayrıca hizmetlerimiz arasında sunulmaktadır. Laboratuvarumızda yapılan mikrobiyolojik analizlerden bazıları aşağıda görülebilir.

Mikrobiyoloji analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Mikrobiyolojik Analizler
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Tüm Gıdalar, Yemler Bacillus cereus FDA/ BAM Ch14 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Koliform ve E. coli FDA/ BAM Ch4 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler E. coli O 157: H7 FDA/ BAM Ch4a, Biomeriéux VIDAS UP ECPT O157 (H7) , 30122 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Küf ve Maya FDA/ BAM Ch18, Biomeriéux TEMPO YM, 80001 5 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler, Gıda İşletmelerinden Alınan Swaplar Listeria monocytogenes FDA/ BAM Ch10, Biomeriéux VIDAS LMOII, 30704, Biomeriéux VIDAS LMX, 30123 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda İşletmelerinden Alınan Swaplarda Mezofilik Aerobik Bakteri FDA/ BAM Ch3 2-3 Gün
Ekmek, Ekmek Çeşitleri, Pide, Bazlama, Simit, Lavaş, Poğaça vb., Un ve Unlu Mamüller Rope Sporu TS 3522, TS 5000 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda İşletmelerinden Alınan Swaplar Staphylococcus aureus FDA/ BAM Ch12 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Salmonella spp. FDA/ BAM Ch5, Biomeriéux VIDAS SLM, 30702 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Mezofilik Anaerobik Bakteri FDA/ BAM Ch3 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Lipolitik Bakteriler TKB- Bursa 1998 2-3 Gün
Tüm Gıdalar Vibrio spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera FDA/ BAM Ch9 2-3 Gün
Süt ve Süt Ürünleri, Toz Bebek Mamaları, Devam Mamaları Enterobacter sakazakii ISO/ TS2964, DR/ RM210 2-3 Gün
Tüm Gıdalar Stafilokokkal Enterotoksinleri Biomeriéux VIDAS SETII, 30705 2-3 Gün
Çiğ Süt Somatik Hücre Sayımı Official Journal of the European Communities Commission Regulation (EC) of 14.02.1991 2-3 Gün
Konserve Gıdalar, Konserve Kedi, Köpek ve Akvaryum Yemleri Sterilizasyon Kontrolü: Sızıntı/ Bombaj Kontrolü FDA/ BAM Ch3, Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği: 28155 27.11.2011, TS 10524 Mikrobiyolojik Deney Metotları- Konserve Gıdalar 2 Gün
Salça Küf Sayımı AOAC 984.29 2 gün
Gıdalar Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı ISO 15213 2 gün
Pirinç Unu Mikroskobik Muayene TS 2639 2 Gün
Gıda ve Yemler ile Temas Eden Ortam Havası Gıda ve Yem ile Temas eden Ortam Havası Hijyen Kontrolü Analizi FDA/ BAM Chapter 18, FDA/ BAM Chapter 3 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile Temas Eden Tüm Yüzeyler Bacillus cereus ISO 7932 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus – Colony count technique at 30 degrees 2 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Clostridium perfringens ISO 7937 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for the Enumeration of Clostridium perfringens - Colony Count Technique 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Enterobacteriaceae ISO 21528-2 Microbiology of Food and Animal Stuffs - Horizontal Method for Detection and Enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony Count Technique 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Koliform ISO 4832 Microbiology of Food and Animal Stuffs – Horizontal Method of Enumeration of Coliforms – Colony Count Tecnique 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler E.coli ISO 16649-2 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs- Horizontal Method for Enumeration of β-glucuronidase Positive Escherichia coli – Part 2: Colony - Count Technique at 44oС Using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-d- glucuronide 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler E.coli ISO 16649-2 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs- Horizontal Method for Enumeration of β-glucuronidase Positive Escherichia coli – Part 2: Colony - Count Technique at 44oС Using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-d- glucuronide 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Küf & Maya ISO 21527-1,-2 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs (aw< 0.95 ve >0,95 )- Horizontal Method for the Enumeration of Yeast and Moulds - Colony Count Technique 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Listeria monocytogenes ISO 11290-1,-2 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for The Detection and Enumeration of Listeria monocytogenes 2-3 Gün
Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus ISO 6888-1 Microbiology of Food and Animal Stuffs - Horizontal Method for the Enumeration of Coagulase-Positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part1: Tecnique Using Baird Parker Agar Medium 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Salmonella spp. ISO 6579 Microbiolgy of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for Detection of Salmonella spp 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Yersinia enterocolitica FDA/BAM 2001,Chapter 8, Yersinia enterocolitica -AOAC 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Bacillus cereus FDA/BAM Ch14 3-4 gün
Tüm Gıdalar Termotolerant Campylobacter Türleri Aranması FDA/BAM Ch 7 Biomeriéux VIDAS CAM, 30111 3 Gün
Tüm Gıdalar Termotolerant Campylobacter Türleri Aranması FDA/BAM Ch 7 Biomeriéux VIDAS CAM, 30111 3 Gün
Tüm Gıdalar Aerobik Koloni Sayımı (Toplam Koloni /Canlı Sayısı) ISO 4833-1 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for the Enumeration of Microorganisms– Colony Count Technique at 30 Degrees 2-3 Gün
Kullanım Suyu Kültürü Yapılabilen Mikroorganizmaların Koloni Sayımı Analizi TS EN ISO 6222, Su Kalitesi - Kültürü Yapılabilen Mikroorganizmaların Sayımı Agar Besiyerinde Aşılama ile Koloni Sayımı 2-3 Gün
Kullanım Suyu Bağırsak Enterokoklarının Tespiti ve Sayımı ISO 7899-2 2-3 Gün
Kullanım Suyu E.coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı ISO 9308-1 2-3 Gün
Yoğurt, Ayran Toplam Karakteristik Mikroorganizma Sayımı TS EN ISO 7889 2-3 Gün
Kullanım suyu Pseudomonas aeruginosa Sayımı ISO 16266 2-3 Gün
Gıda ve Yem Koliform Bakteri Sayımı ISO 4831 2-3 Gün
Gıda ve Yem E.coli Sayımı ISO 7251 2-3 Gün
Gıda ve Yem E.coli Sayımı ISO 16649-3 2-3 Gün