A&T KALİTE POLİTİKASI

.

KALİTE POLİTİKASI

*      Uygulamaların planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde TS EN ISO/IEC 17025 standardındaki kurallar ve “VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU” kanuna bağlı olan “KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK”  esas alınmıştır ve bu kuralların uygulanması laboratuvar yönetimin güvencesi altındadır. Bu doğrultuda laboratuvar yönetimi düzenli olarak değerlendirme yapar.

*      İyi bir meslekî ve teknik uygulama ile müşteriye hizmet verirken sağladığımız deney hizmetinin kalitesi, laboratuvar üst yönetiminin güvencesi altındadır.

*      Kalite yönetim sistemimizde meydana gelebilecek her tür uygunsuzluk incelenip takip edilecektir. Bu ve benzeri uygunsuzlukları düzeltecek ve tekrarını engellemeye yönelik olarak her türlü  düzeltici ve risk ve fırsatları değerlendirme faaliyetleri uygulanacaktır.

*      Laboratuvar üst yönetimi kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin uygunluk ve etkinliğini periyodik olarak gözden geçirmeyi güvence altına almıştır. Bu bağlamda şirket çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi için gereken personel eğitimleri, yapılan yeni yatırımlarla gerçekleştirilmektedir.

*      Müşterinin ihtiyaçlarının anlaşılması ve bu ihtiyaçlara uygun hizmet verilmesi genel prensiptir. Müşterilere verilecek olan her hizmetin; konusunda uzman ve profesyonel çalışmalara sahip personel tarafından yapılacağı laboratuvar yönetiminin güvencesi altındadır. Müşteriye verilen hizmetin kalitesinde müşteri memnuniyeti hedef alınmaktadır. Müşteriye ait her türlü şikayet kurumun mevcut prosedürlerine göre değerlendirilir. Müşterilerimize güvenilir ve tarafsız sonuçlar verilmesi için her türlü önlemi almak esastır. Müşteriye ait her türlü gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunması, üretilen her bilginin uygun koşullarda saklanması esastır.

*      Hizmetin kalitesini etkileyecek her türlü malzemenin temininde kurum kriterlerine uygunluk ölçülecektir. Bu bağlamda güvenilir ve nitelikli tedarikçilerle çalışılacaktır.

*      Kurum deney sonuçlarını etkileyebilecek her seviyede ve konuda yetkin personel atamayı ve personel yetkinliğini arttırmak üzere düzenli olarak eğitim sağlamayı ilke edinmiştir. Bu kalite politikasının ve 17025 sistem prosedürlerinin her seviyedeki personel tarafından benimsenmesini sağlamak laboratuvar yönetiminin güvencesi altındadır.

A&T Kalite Mottosu

İşinizin varlığı ve geleceği, bizim analitik sonuçlarımıza bağlı ise doğru sonuç almak bizim için hayati derece önemlidir.

 

Kaliteye Olan Bağlılığımızın Kanıtları

  • Yeterlilik testlerindeki üstün başarı
  • Geçerliliği onaylanmış metotların kullanılması
  • TÜRKAK tarafından verilen TS ISO/EN 17025:2010 akreditasyonu

 

a&t, kapsamında bulunan her analiz grubu için yılda en az bir defa Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK) ve Yeterlilik Testlerine katılım sağlamaktadır.

Yeterlilik Test sonuçlarımız hakkında bilgi almak için kalite@atgidalab.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Gizlilik Ve Tarafsızlık Mutlaktır

A&T çalışanları, gıda testlerinde gizliliğinin ne derece önemli olduğunu bilir. Sonuçlarınızın güvenliği ve gizliliğinin garantisi taahhüt edilmekte ve laboratuvar içinde oluşturulmuş prosedürler, personelin tarafsızlık beyanı ve mesleki sorumluluk sigortası ile üst yönetim tarafından güvence altına alınmıştır.