2021 YILI HİZMET İHRACATI DEĞERLENDİRMESİNDE KENDİ KATEGORİMİZDE 4. OLDUK.

Türkiye ekonomisinin yükselen değeri hizmet sektörlerinin ödüllendirildiği 2021 yılı hizmet ihracatı değerlendirmesinde kendi kategorimizde 4. olduk.