PERSONELİMİZ MİKROBİYOLOJİ METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU EĞİTİMİNİ TAMAMLADI!

Çok değerli hocamız Prof. Dr. Özge ÖZGEN ARUN eşliğinde Mikrobiyoloji Metot Validasyonu ve Verifikasyonu eğitimimizi tamamladık.

 

Özge hanıma ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.