Kimyasal Analizler

a&t gıda kontrol laboratuvarı kimyasal analizleri ile insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Gıdalara bilinçli olarak eklenen renk ve koruyucu madde oranından, pestisit, mikotoksin ve metal analizlerine kadar gıdayı niteleyen yüzlerce parametreyi kapsamaktadır. Gıdalarda bulunan katkı, kalıntı ve bulaşan analizi için HPLC, ICP-MS, GC-MS/MS, LC- MS/MS gibi modern enstrümental teknikler kullanılmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan kimyasal analizleri aşağıdaki tablomuzda görebilirsiniz.

Kimyasal analizler ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Kimyasal Analizler
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Buğday Unu Ağartma İşlemi TS 4500/ Nisan 1985 2 Gün
Ekstrakte Edilen Yağ, Yağlar Acılık (Kreiss) TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2 Gün
Tüm Yemler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri Aflatoksin B1 Tayini AOAC 2003.02 2-3 Gün
Süt, Süttozu, Bebek Maması, Peynir ve Peynir Çeşitleri, Süt Ürünleri Aflatoksin M1 Tayini AOAC Official Method 2000.08-Journal of AOAC.Int. Vol:84, No:2,2001 pp.437; S.DRAGACCI ET.AL-Determitation of Aflatoxin M1 in Milk Powder using Immunoaffinity Colums for Cleanup- Journal of AOAC Int.Vol:76,No:6,1993; S.DRAGACCI ET.AL- Use of Immunoaffinity Chromotograph as a Purification Step for the Determitation of Aflatoxin M1 in Cheese-Food Additives and Contaminants,1995 Vol: 12, No: 1, 59 – 65 ; 2-3 Gün
Buğday Unu Ağartma İşlemi TS 4500/ Nisan 1985 2 Gün
Şarap ve Bira, Alkolsüz İçecekler Alkol TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2-3 Gün
Tüm Gıdalar Benzoik Asit, Sorbik Asit ve P- Hidroksibenzoik Asit Esterleri Tayini NMKL 124 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yağlar BHA (ButylatedHydroxyansole) Manuels of Food Quality Control Rome 1986 2 Gün
Tüm Gıdalar Boya Maddeleri Aranması ve Miktarı TKB Analiz Yönt. Bursa 88, AOAC 988.13 2 Gün
Çikolata Yağsız Kakao Kitlesi ve Toplam Kakao Kitlesi Tayini TS 7800 2 Gün
Çikolata Kakao Yağı Tayini TS 7800 2 Gün
Süttozu Çözünebilme Oranı TS 1329 2 Gün
Şekerleme, Ezme, Cezerye, Lokum, Krokan Çeşnili, Aromalı, Enerjisi Azaltılmış ve Diabetikler, Meyve ve Sebze Ürünleri Çözünür Katı Madde (Brix) TS 7780 2 Gün
Glikoz Şurubu, Kurutulmuş Glikoz Şurubu, Dekstroz Mono- Hidrat, Susuz Dekstroz, Malto Dekstrin, Tatlandırıcılar Dekstroz Eşdeğeri TGK Şeker Analiz Metotları 2002/ 26 2 Gün
Bal Diastaz Sayısı TS 3036 2 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda Katkıları, Yemler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkıları Duyusal Analiz (Organoleptik Muayane) İlgili TS ve TGK, TS 3707 ISO 5492 1 Gün
Tüm Gıdalar Enerji Miktarı (Kalori), Laktoz ve Karbonhidrat Hesabı Süt ve Mamülleri Analiz Yöntemleri A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 491 5-7 Gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler Metabolik Enerji TSE, TS 9610, TKB Yem Tebliği 2004/33 3-4 Gün
Yağlar Erime Noktası Tayini TKB Analiz Yöntemi, Bursa 88 1 Gün
Meyve ve Sebze Ürünleri Etanol TS 1594 2 Gün
Tüm Gıdalar Formaldehit Miktar Tayini FAO 1986 No: 14 2 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda Katkıları, Yemler, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Toplam Fosfor Tayini AOAC 962.11/990.39/940.26/ 991.25 Standart Method For Exam. Of Water and Wastewater 1979, AOAC 965.17 2 Gün
Gazlı Alkolsüz İçecekler Fosforik Asit TS 4080 2 Gün
Şekerleme, Reçel, Marmelat, Bal Glikoz Şurubu Aranması TS 7780 2 Gün
Un Gluten Tayini (Yaş, Kuru) TS EN ISO 21415- 1, TS EN ISO 21415- 3 2 Gün
Dondurma Hacim Genişlemesi TS 4265 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Hidroklorik Asitte (HCl’de) Çözünmeyen Kül TS 2383, Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 21.01.1992-21118 Tebliğ :91/20 2 Gün
Gıda Katkılar, Aromalar, Şeker, Tatlandırıcı, Gıda Takviyeleri, Enzim, Kültür, Jelatin, Boya, Et ve Et Ürünleri Hazır yemek, Puding, Meze, Konserveler, Yağlı ürünler, Meyve, Sebze Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri, Kakaolu ürünler, Pastacılık malzemeleri, Margarin, Nişasta, Soya ve Soya Ürünleri, Yem Hammadde, Karma Yem, Yem katkı maddeleri pH FCC 1996 FCC 1996 FCC 1996 TS 3136 ISO 2917/ 2002 TS 3136/Nisan 1978 AOAC 981.12/2000 TS 1728 ISO 1842/2001 AOAC 970.21/2000 AOAC 943.02/2000 TSE, TS 3136,Nisan 1978 / FCC,40.Edition1996,sayfa740 AOAC 2000,metot 943.02 2 gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Protein, Ham Protein TS 1620, AOAC 991.20, Yem muayane ve Analiz Metotları (Rega: 25.08.1974/ 14987) 5-7 Gün
Reçel, Pekmez, Bal Meyve ve Sebze Ürünleri Hidroksimetil Furfurol (HMF) TS 3631/Temmuz 1981, TS 3036 /Nisan 1990, TS 6178 ISO 7466/ Nisan 2002 2 gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri, Yem, Yağlı Tohum ve Küspeleri, Tahıl ve Ürünleri Hazmolabilir Ham Protein Yem Muayene ve Analiz Metotlar Rega 21.12.1981- 17551 2 Gün
Et ve Mamulleri L(-) Hidroksiprolin Tayini TS 6236 ISO 3496 2 gün
Balık ve Diğer Su Ürünleri Histamin Food Chemistry 125/2011 2 gün
Tereyağı ve Süt Yağı içeren Yağlar Reichert Meissl Sayısı (RMS) TKB Analiz Yöntemi Bursa 88, AOAC 925.41, TS 1331 2 Gün
Çiğ Süt İnhihibitör Aranması TS 1018 2 gün
Çiğ Süt Resazurin Deneyi TS 1018 2 Gün
Tuz İyot TS 933 2 gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Rutubet/ Kuru Madde İlgili TS ve TGK FCC 1996, AOAC 986.21/2000, AOAC 984.25, AOAC 925.10, AOAC 952.08, TGK 2002/16, TGK 2002/18 (Rega:25.08.1974 / 14987) 5-7 Gün
Yağlar, Yemeklik ve Yemlik Yağlar, Yem Katkı Maddeleri İyot Sayısı TS 342 2 gün
Süt ve Süt Ürünleri Jelatin Aranması AOAC 920.106 2 gün
Çay ve Kahve, Alkolsüz Gazlı İçecekler, Kahve ve Ürünleri Kafein TKB Analiz Yönt. Bursa 88, TS 4080, ISO 4052 2 gün
Tüm Gıdalar Selüloz TKB Analiz Yöntemi Bursa 88, TS 4966; TKB Bursa 88 TS6932 5-7 Gün
Tüm Gıdalar Kalsiyum TS 5547, TS ISO 1003 2 gün
Çiğ Süt Karbonat ve Formaldehit Aranması TS 1018 2 gün
Tuz Sodyum Klorür TS 933 2 Gün
Çocuk Maması Klorür Tayini TE 10948 2 gün
Tüm Gıdalar Sodyum ve Kalsiyum Siklamat AOAC 957.10/ 2000 2 Gün
Çay Su Ekstraktı TKB Analiz Yöntemi Bursa 88 2 Gün
Kahve Suda Çözünün Madde TS 3117 2 Gün
Tüm Gıdalar Kül TS 1128, TS 2131 ISO 928, TS 3792, TKB Analiz Yönt. Bursa 88 5-7 gün
Çözünebilir Kahve Suda Çözünürlük TS 5389 2 Gün
Kahve Külün Alkaliliği TS 5389 2 gün
Kazein ve Kazeinatlar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Laktoz Tayini TS ISO 5548:2004, TKB, KKGM Yem Muayene ve Analiz Metotları ile ilgili Tebliğ 2 gün
Bal Suda Çözünmeyen Madde Miktarı TS 3036 2 Gün
Tuz Suda Çözünmeyen Madde ve Asitte Çözünmeyen Madde TS 1346 2 Gün
Kakao ve Kakaolu Ürünleri Lesitin AOAC 949.07/970.20/ 931.01/ 970.39 2 gün
Kırmızı Biber, Kırmızı Biber İçeren Gıdalar, Baharat ve Baharat Karışımları, Sumak Sudan Boyaları (I,II,III,IV), Para Red Science Direct Food, Chem. 105 2 Gün
Tuz Magnezyum Oksit TS 933 2 Gün
Çiğ Süt Mastitis deneyi TS 1018 2 gün
Tüm Gıdalar Mono Sodyum Glutamat- MSG FOA 1986 No:14/7 2 gün
Tüm Gıdalar Şeker Tayini, Toplam Şeker, İnvert Şeker, Sakkaroz AOAC 968.28 5-7 Gün
Tüm Gıdalar Nişasta Aranması TS 1069, TKB Analiz Yönt. Bursa 88, FCC 1996 TS 2419 2 gün
Tüm Gıdalar Şeker (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz, Laktoz, Maltoz, Galaktoz) ve Şeker Alkolleri Tayini AOAC 980.13, FCC 2005 5-7 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler Nişasta Miktarı TKB Analiz Yönt. Bursa 88, AOAC 935.49 TKB Analiz Yönt. Bursa 88 TS 6812, Yem Mua. Ve Analiz Metotları, Rega 29.07.1978-16361 2 gün
Bebek Maması Nitrat AOAC 993.03/2000 2 gün
Et ve Mamulleri Nitrit AOAC 973.31 2 gün
Tahin Helvası Tahin Miktarı TS 2590 2 Gün
Meyve Suları Tartarik Asit Miktarı TS 3631 2 Gün
Balık ve Balık Kökenli Ürünler Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB- N) TKB Su Ür. Kimyasal Analiz Yönt. Gıda Kont. ve An. Yön. Tolga Y:Z. TGK 2012/73 2 Gün
Alkolsüz İçecekler, Limon Suyu, Kekik Suyu, Baharatlar Uçucu Yağ AOAC 9444.06, TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2 Gün
Soya Fasulyesi ve Soyalı Ürünler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Üreaz Aktivitesi Quality Control Handbook Method 27.0/1995, Yem muayene ve analiz metotları Rega 21.01.1992 -21118 Tebliğ No:91/20 2 Gün
Çiğ süt Oksitleyici Maddelerin Aranması TS 1018 2 gün
Kabartma tozu Okzalik Asit Aranması TS 9053 2 gün
Yem hammaddeleri ,Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Üre Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 21.01.1992 -21118 Tebliğ No:91/20 2 Gün
Tüm Gıdalar Yağ AOAC 945.75, AOAC 945.80, AOAC 960.49, AOAC 950.89, AOAC 945.75, TS 8317, TS 311 TKB, İlgili Tebliğler 5-7 Gün
Ekstrakte Edilen Yağlarda, Tüm Hayvansal ve Bitkisel Yağlar, Katı ve Sıvı Yağlar, Yemlik yağlar Yağ Asitleri Kompozisyonu (Doymuş yağ asitleri, Doymamış yağ asitleri, Tekli Doymamış yağ asitleri, Çoklu doymamış yağ asitleri, Trans Yağ Asitleri Tayini) TS EN ISO 12966-1,2,3,4 AOAC 963.22, TGK Tebliğ No:2010/36 5-7 Gün
Pastörize Süt Peroksidaz Deneyi TS 1019 2 gün
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar, Baharat, Çerez, Hazır Yemek, Et Mamulleri Ekstrakte Edilen Yağda ve Yemlik Yağlarda Peroksit Sayısı TKB Analiz Yönt. Bursa 88, TS 1917, TS EN ISO 3960 2 gün
Ekstrakte Edilen Yağlarda, Yenilebilir Hayvansal ve Bitkisel Yağlar, Yemlik yağlar Steroller (Kolesterol) TS EN ISO 12228/2003 COI/T.20/Doc.no.10/Rev 1 5-7 Gün
Tahıl, Tahıl Ürünleri, Mamalar, Yemler Zearalenone (ZON) Tayini R-biopharm 2-3 Gün
Tahıl, Tahıl Ürünleri, Mamalar, Yemler Deoksinivalenol (DON) Tayini Journal of the Brazilian Chemical Society, Vol 17, No:2, 412-416,2006 2-3 Gün
Tüm Gıdalar Asesülfam-K, Aspartam, Sakkarin TS EN 12856/ Nisan 2003 2 gün
Bal Prolin Tayini AOAC 979.20 2 gün
Mısır ve Mısır Bazlı Ürünler, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Kanatlı Yem ve Yem Fumonisin B1, B2, B3 Tayini AOAC Official Method 2001.04 (mısır ve mısır ürünleri ve yemler) Modifiye AOAC Official Method 2001.04 (bebek maması) 2-3 Gün
Bal HMF Tayini TS 13356 2 gün
Süt Bazlı Bebek Mamaları, Tahıl Bazlı Bebek Ek Gıdaları ve Balık Bisfenol A Tayini J. of Chromatography A 1129 -2006 Eur Food Res Technol (2007) 224 Empowering Science, Technology and Innovation Towards a Better Tomorrow UMTAS 2011 2 gün
Bal Elektrik İletkenliği Tayini Harmonised Methods of International Honey Commission 2002 2 gün
Süt, Süt Ürünleri, Bebek Maması, Yemler Melamin Analizi ISO/TS 15495 Modifiye, ISO/TS 15495 2 gün
Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler, Yemler, Yem Hammaddeleri Pestisit Tayini (Yüksek su içerikli ürünler, Yüksek asit ve yüksek su içerikli ürünler, Yüksek şeker ve düşük su içerikli ürünler: 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4DDT, 2,4DDD, 2,4DDE, 2,4DDT, Endosülfansülfate, Esfenvalerate, Flufenoxuran, Cypermethrin1, Cypermethrin2, Cypermethrin3, Cypermethrin4, Chlordane(Cis-trans), Methoxychlor, Hexaconazole, Quintozene, Lambdacyhalothrin, Permethrin, Procymidone, Tebuconazole, Vinclozolin, Azinphosethyl, Azinphosmethyl, Azoxystrobin, Trifloxistrobin, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Chlorpyrifosethyl, Cadusafoz, Chlorpyrifosmethyl, Demeton(O+S), Diazinon, Dibrom(naled), Dichlorvos(DDVP), Dimethoate, Disulfotan, Ethion, Fenthion, Fenitrothion, Malathion, Methidathion, Monocrotophos, Pirimphosethyl, Pirimphosmethyl, Phosmet, Phorate, Phosalone, Parathionethyl, Parathionmethyl, Tetrachlarvinphos, Trifluralin, Trichlorphon, Thiabendazole, Quinalphos, Methamidophos, Bitertanol, Bromacil, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenarimal, Indoxacarb, AlphaHCH, BetaHCH, GammaHCH(Lindane), DeltaHCH, Heptachlor, Captan, Endrin, HeptachlorEndoepoxide, Hexachlorobenzene, Pentachlorobenzen, Aldrin, AlfaEndosulfan, BetaEndosulfan, Bromopropylate, Endrinaldehyde, Endrinketone, Dieldrin, Dicofol, Deltamethrin, Acephate, Triadimenol, Oxyfluorfen, Triadimefon, Metalaxyl Dichloran, Pendimethalin, Benalaxyl, Bifenthrin, Binapacryl, Etrimphos, Chlorfenson, Chlorfenviphos, Chlorothalonil, Cholorobenzilate, Carbendazim, Cyproconazole, Cyprodinil, DifenconazoleI,II, Diphenylamine, Etofenprox, Famoxadone, Fenbuconazole, Fenazaquin, Fenchlorphos, Fenvalerate, Flusilazole, Flutalonil, Fluquinconazole, Formothin, Kresoximmethyl, Mevinphos, Tolyfluanid, Monolinuron, Myclobutanil, Penconazole, Pirimicarb, Prochloraz, PropiconazoleI,II, Pyrimethanil, Pyrazophos, Triazophos, SpiroxamineI,II, Tetraconazole, Thiometon, Tolclofos methyl Yemler ve yem hammaddeleri için; 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4DDT, 2,4DDD, 2,4DDE, 2,4DDT, Endosülfansülfate, AlphaHCH, BetaHCH, GammaHCH(Lindane), DeltaHCH, Heptachlor, Endrin, Hexachlorobenzene, Aldrin, AlfaEndosulfan, BetaEndosulfan, Dieldrin, Chlordan.) Official Metod of Analyses of the A.O.A.C metod 985.07/ 2005 PAM (Pesticide Analytical Manual Vol.1.sec.302-304 Quechers Journal of AOAC Int. Vol.86 No.2/2003/vol.88 No.2 2005/AOAC 2007.01 2 Gün
Yüksek Su ve Yüksek Asit İçeren Sebze ve Meyveler Pestisit Tayini (3-Hydroxycarbofuran, Acetamiprid, Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb-sulphoxide, Ametryn, Atrazine, Azoxystrobin, Benalaxyl, Bendiocarb, Benfurocarb, Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Buprimate, Buprofezin, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carboxine, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Coumachlor, Clofentezine, Cypermethrin, Deltamethrin, Demeton S methyl, Diazinon, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dimethoate, Dimethomorph, DNOC, Dinoseb, Disulfoton sulphone, Endosulfan sulfate, EPN, Epoxiconazole , Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethion, Ethoprophos, Etofenprox, Fenamiphos, Fenamiphos sulphone, Fenamiphos sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenoxycarb, Fenhexamid, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenthion, Flucythrinate, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fipronil, Hexaconazole, Imazalil, Indoxacarb, Iprodione, Isofenphos-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mepanipyrim, Metalaxyl, , Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Paclobutrazol, Paraoxon, Paraoxon-methyl, Parathion-ethyl, Penconazole, Permetrin, Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phenylphenol-orto(2-Phenylphenol), Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos-Methyl, Profenofos, Prometon, Prometryn, Propargite, Propazine, Propoxur, Propyzamide, Prothiophos, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyriproxyfen, Qinoxyfen, Simazine, Spirodiclofen, Taufluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Thiabendazol, Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Trifloxystrobin, Triticonazole, Vamidothion, Zoxamide)) AOAC Official Metod 2007.01 2 Gün
Tahıl, Baklagil ve Bunlardan Yapılmış Tüm Ürünler (Arpa, Pirinç, Mısır Gevreği, Kahvaltılık Tahıl, Makarna, Un ve Bisküvi vb.), Baharat ve Baharat İçeren Ürünler (Pul Kırmızı Biber,Toz Kırmızı Biber, Karabiber vb.) -Sert Kabuklu Meyveler ve Yağlı Tohumlar, Çerezler, Kuruyemişler, Şekerli Ürünler (Antep Fıstığı, Fındık, Ceviz, Badem, İç Yer Fıstığı, Ayçekirdeği, Susam, Karışık Kuruyemiş, Antep Fıstıklı Baklava, Antep Fıstıklı Krokan ve Hindistan Cevizi vb.), Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler ve Ürünleri, (Kurutulmuş İncir, Kurutulmuş Kivi, Havuç Lifi, Üzüm Pekmezi vb.), Çay-Kahve ve Ürünleri (Bitki Ekstraktı vb.) -Kakao ve Kakao Ürünleri (Çikolata vb. ), Et ve Et Ürünleri (Sucuk, Kıyma vb.), Gıda Katkı (Polidekstroz, Soya Proteini vb.), Bebek Mamaları Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) ve Toplam Aflatoksin AOAC 991.31, AOAC 999.07, AOAC 2000.16 J, AOAC Vol.88 No.2, 2005 Page.526-535 2 Gün
Gıda Katkı Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri Ağır Metal Sınırı FCC 1996 2 Gün
Tüm Gıdalar Ağırlık Kontrolü (Brüt-Net) İlgili TS 1 Gün
Damıtık Alkollü İçkiler Alkol Tekel Enstitüsü Analiz Yöntemleri H. Mağden 1987 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemleri Yemlerde Uçucu Azotlu Bazların (Amonyak) Tayini TKB,KKGM Yem Muayene ve Analiz Metotları ilgili Tebliği 2 Gün
Sirke Asetil Metil Karbinol TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2 Gün
Baharat, Şarap, Sirke, Limon Suyu ve Turşu, Damıtık Alkollü İçki, Kazein, Meyve ve Sebze Mamülleri, Un, İrmik Ekmek vb. Gıda Maddeleri, Ekstrakte Edilmiş Yağ, Peynir, Süt-Süt Tozu, Yoğurt ve Dondurma Tarhana Ham ve Rafine Yağlar Nişasta Yemlik Yağlar Asitlik Tayini AOAC 935.57, TS 522, TS 1880, Tekel Enst.An.Yönt., TGK An.Yönt., TS 1125 /ISO 750 , TS 4500-TS 2283, TKB Analiz Yönt. Bursa 88, TS 2383, AOAC 920.124-TS 591, AOAC 947.05- TS 4679, TS 1330, TS 2282, AOAC 940.28, TKB Analiz Yönt. Bursa 88 1 Gün
Bal, Gıda Katkı Maddeleri, Yağ vb. Maddeleri, Kavurma Yağı, Tereyağı, Un Asitlik Değeri TS 13360, FCC 815, FCC 820, TS 1069, TKB Analiz Yönt. Bursa 88, TKB Analiz Yönt. Bursa 88 1 Gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Azotsuz Öz Maddeler Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Çikolata Süt Yağı TS 7800 2 Gün
Hayvansal ve Bitkisel Katı-Sıvı Yağlar Çözünmeyen Safsızlık TS EN ISO 663 2 Gün
Bal Dekstrin Aranması TS 3036 2 Gün
Distile Alkollü İçkiler Kuru Madde Tayini AOAC 920.47 2 Gün
Zeytinyağı, Bitkisel Sıvı Yağlar Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile Kül TS 342 2 Gün
Gıda Katkılar Glikoz Tayini FCC 1996 2 Gün
Sakızlar Gum TS 8000 2 Gün
Pastörize süt Homojenizasyon Deneyi TS 1019 2 Gün
Gazlı Alkolsüz İçecekler Kinin TS 4080 2 Gün
Buğday Unu Kirlilik (Filth) TS 4500 2 Gün
Prodoxine Hydrochloride Klor Tayini FCC 2004 2 Gün
Çiğ İşlenmiş Meyve ve Sebze Ürünleri Kalıntı Klor Tayini TS 266, Standart Method For Exam.Of Water and Wastewater 1979 2 Gün
Karma Yemler, Yem hammaddeleri ve Mineral Yemlerde Suda Çözünebilir Klorür Tayini Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 01.03.1986 -19034 2 Gün
Et ve Et Mamülleri Kokuşma Testi TS 1069 2 Gün
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Krismer Sayısı TS 894 2 Gün
Tüm Gıdalar Koruyucu Kükürtdioksit (SO₂), E220 Sodyummetabisülfit, E223 Sülfitler AOAC 962.16 2 Gün
Şarap Serbest Kükürt Dioksit TS 522 2 Gün
Kağıt, Karton ve Kağıt Hamurları Kül TS 1302 ISO 2144 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Kül ve Organik Madde Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Makarna, Ekmek, Yufka vb. Kül - Tuz hariç TS 1620 2 Gün
Kakao ve Kakao Ürünleri Külde Alkalilik TS 3076-1 2 Gün
Et Mamülleri Maserasyon Testi TS 1069 2 Gün
Peynir Mayası Maya Kuvveti TS 3844 2 Gün
Alkollü İçecekler Metanol AOAC 958.04 2 Gün
Zeytinyağı ve Bitkisel Sıvı Yağlar Mineral Yağ Aranması TS 894 2 Gün
Meyve ve Sebze Mamüller, Kullanım Suları Nitrat ve Nitrit TS EN 12014-7, TS 266 2 Gün
Margarin, Tereyağı, Hayvansal Yağlar, Yem Hammaddeleri, Karma yemler, Yem Katkı Maddeleri, Yağlı Tohum Küspeleri Rutubet ve Yağ TS 2812, Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974-14987 5-7 Gün
Bitkisel Sıvı Yağlar Sabun TS 894 2 Gün
Zeytinyağı, Bitkisel Sıvı Yağlar Sabunlaşma Sayısı TS 342 2 Gün
Bitkisel Sıvı Yağlar, Yemlik Yağlar, Gıda Katkılar Sabunlaşmayan Madde TS 894, FCC 1996 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Selüloz Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Et ve Mamulleri Serolojik Muayene Çöktürme ve Agglutinasyon Deneyi TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2- 3 Gün
Baharatlar Soğuk Suda Çözünen Ekstrakt TS 2136 2 Gün
Margarin Su ve Yağ TS 2812/Mart 1991 2- 3 Gün
Çay Suda Çözünen Külde Alkalilik Miktarı TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2- 3 Gün
Çay Suda Çözünen ve Suda Çözünmeyen Kül TKB Analiz Yönt. Bursa 88 2-3 Gün
Bitkisel Sıvı Yağlar Susam Yağı Aranması TS 894 2-3 Gün
Katı ve Sıvı Ürünler, Glukoz Şurubu vb. Sülfat Külü FCC 1996, TGK 2002/26 2-3 Gün
Kabartma Tozu, Yemeklik Tuz Sülfat TS 9053, TS 933 2-3 Gün
Sütlü Çikolata Süt Proteini AOAC 939.02, TS 1620 , AOAC 991.20 2-3 Gün
Bal Ticari Şeker Aranması TS 3036/Nisan 1990 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Şeker Tayini (Luff-Schoorl) Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 29.07.1978 -16361 TGK, Tebliğ No:2002/26 5-7 Gün
Siyah Çay Theaflavin Miktar (TF) TS 4600 2 Gün
Tüm Gıdalar Toplam Diyet Lifi AOAC 985.29 5-7 Gün
Hazır Yemek, Meze, Mayonez, Sos Ve Hardal vb. Baharatlar Ekmek ve vb., Et ve Mamülleri, Peynir ve Tereyağı vb. Tuz TS 2664, TS 3706, TKB Analiz Yönt. Bursa 88 5-7 Gün
Bitkisel Yağlar Uçucu Madde TS 342 2 Gün
Baharatlar Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı TS 2137 2-3 Gün
Tereyağı, Süt, Yoğurt Yağsız Kuru Madde TS 1331, TS 1018, TS 1330 2-3 Gün
Sos ve Mayonez Yumurta Miktarı TS 7437 2-3 Gün
Elma Suyu, Elma Püresi, Bebek ve Küçük Çocuklar için Üretilen Elma Püresi, Elmalı Karışık Meyve Püreleri ve Katı Haldeki Elmalı Ek Besinler Patulin Tayini AOAC Official Method 2000.02 R-Biopharm-Patulin P250B 2-3 Gün
Süt Bazlı Bebek Maması ve Balık Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini (Antrasen, Floranten, Piren, Benzo[a]antrasen, krisen, Benzo[b]floranten, Benzo[k]floranten, Benzo[a]piren) Modifiye J. Sep. Sci. 2009, 32, 3529-3538, Agilent Aplikasyon Notu 2-3 Gün
Süt Kazein Olmayan Azot Tayini (Sütte) AOAC Official Method 998.05 2-3 Gün
Süt Kazein Azotu Tayini AOAC Official Method 998.06 2-3 Gün
Süt Protein Olmayan Azot ve Protein Azotu Tayini AOAC Official Method 991.2, AOAC Official Method 991.23 2-3 Gün
Beyaz (Kristal, Kesme ve Pudra) Şekeri İletkenlik Külü Tayini TS 861 / 2007 - Beyaz Şeker (Sakkaroz) 2 Gün
Tüm Gıdalar Sukraloz Tayini TS EN 16155 5-7 Gün
Yüksek asit ve yüksek su içerikli sebze ve meyveler, Yüksek şeker ve düşük su içerikli sebze ve meyveler, Yüksek yağ ve çok düşük su içeren ve ya orta seviyede su içeren ürünler Pestisit Tayini (Tecnazene, Ethalfluralin, Chlorthal dimethyl, Chlozolinate, Chlorpropylate, Cyhalothrin, Dinobuton, Ethofumesate, Folpet, Fonofos, Formothion, Tetradifon, Leptophos.) Journal of AOAC Int. Vol.86 No.2/2003 Journal of AOAC Int vol.88 No.2 2005 AOAC 2007.01 3- 4 Gün
Yüksek şeker ve düşük su içerikli sebze ve meyveler, Yüksek yağ ve çok düşük su içeren veya orta seviyede su içeren ürünler Pestisit Tayini (,4-D, 2.4.5-T, 2.4-DB, 2-Naphthyloxyacetic acid, 4-CPA, Acephate, Acequinocyl, Acetochlor, Acibenzolar S Methyl, Aclonifen, Ametoctradin, Amidosulfuron, Aminocarb, Amisulbrom, Anilazin, Anilofos, Aramite, Asulam, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azaconazole, Azamethiophos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Aziprotryn, Azocyclotin, Beflubutamid, Benoxacor, Bensulfuron-methyl, Bensulide, Benzoximate, Bifenazate, Bifentrin, Bioresmethrin, Bixafen, Brodifacoum, Bromfenvinfos, Butafenacil, Butoxycarboxim, Buturon, Butylate, Carboxine, Carfentrazone-ethyl, Chinomethionat, Chlofluazuron, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos, Chloridazon, Chloroxuron, Chlorphoxim, Chlorpyrifos ethyl, Chlorsulfuron, Chlorthiophos, Chlortoluron, Cinidon-ethyl, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-propargyl ester, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cyromazine, Cyprodinil, Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron, Diallate, Diclofop-methyl-5-hydroxy, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethenamid, Dimoxystrobin, Diniconazole, Dinocap, Dinoterb, Dioxacarb, Dioxathion, Diphenamid, Dipropetryn, Diuron, Dodine, EPTC, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoxysulfuron, Etoxazole, Famoxadon, Famphur, Fenamidon, Fenbutatin oxide, Fenbuconazole, Fenpiclonil, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion sulfon, Fentin, Flamprop-M-isopropyl, Flazasulfuron, Flonicamid, Florasulam, Fluazifop-P-buthyl, Fluazinam, Flucarbazone-Sodium, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluopicolide, Fluridon, Flurochloridon, Fluroxypyr, Flurtamone, Fluthiacet-methyl, Fomesafen, Fonofos, Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halosulfuron-methyl, Haloxyfop, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-r-methylester, Heptenophos, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Imazamethabenz-methyl, Imazamox, Imazethapyr, Imazosulfuron, Imibenconazole, Imidacloprid, Iodosulfuron methyl sodium, Ioxynil , Iprobenfos, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos methyl, Isoproturon, Isoxaben, Isoxaflutole, Kinetin, Kresoxim-methyl, Lenacil, Malaoxon, Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecoprop, Mepronil, Mesotrione, Metamitron, Metazachlor, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metolachlor-S, Metosulam, Metrafenone, Metsulfuron-methyl, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Norflurazon, Novaluron, Nuarimol, O.O-TEPP, Ofurace, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl, Pencycuron, Penoxsulam, Pethoxamid, Phenmedipham, Phorate-Sulfone, Picolinafen, Pinoxaden, Piperonyl butoxide, Piperophos, Pirimphos-ethyl, Prochloraz,, Primisulfuron-methyl, Profoxydim , Promecarb, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propetamphos, Propham, Propoxycarbazone-sodium, Proquinazid, Prosulfocarb , Prosulfuron, Prothioconazole, Proxsulam, Pymetrozine, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins Pyrethrin, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinmerac, Quizalofop P Ethyl, Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenone, Sethoxydim, Silthiofam, Simetryn, Spinosad, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfosulfuron, Sulfotep, Sulprofos, Tebupirimfos, Tebuthiuron, Tepraloxydim, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxid, Terbumeton, Tetraconazole, Thiacloprid, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiomethoxam, Thiophanate-methyl, Tolfenpyrad, Tralkoxydim, Tralomethrin, Triasulfuron, Triazophos, Tribufos(DEF), Tridemorph, Trifloxysulfuron-sodium, Triforine, Trineaxapac, Teflubenzuron, Triclopyr, Tolyfluanid, Triflumuron) AOAC 2007.01 3-4 Gün
Glutensiz ve gluteni azaltılmış tüm gıdalar Gluten Tayini AOAC Official Method 2012.01 R-Biopharm Ridascreen Gliadin uygulama notu 5-7 Gün
Şarap Kükürt Dioksit TS 522 2 Gün
Tüm Gıdalar Doldurma Oranı TS 5389, TS 2664 2 Gün
Tüm Gıdalar Elementlerin Tayini (Al, As, Cu, Hg, Zn, Fe, Cd, Sn, Co, Cr, Pb, Mn, Ni. Se, Tl, Na, K, Mg, Ca, P, Mo, Sb) TKB Analiz yönt. Bursa 88, AOAC 986.15, AOAC 974.14, AOAC 993.14, AOAC 984.27, TS 6182, NMKL 186 5-7 Gün
Çekirdek Kakao Sınıf Özellikleri TS 3076-2 ISO 2451 3 GÜn
Et Mamülleri, Pestil, Tahin Helvası Çeşit Girdi Oranı Tayini TS 979, TS 9776, TS 2590 3 Gün
Çiğ Süt İnhihibitör Aranması TS 1018 2 Gün
Pestil, Tahin Helvası, Lokum vb Meyve Çeşit Oranı TS 12677-12678-12679-12680, TS 2590 2 Gün
Et ve Mamulleri Nitrat ISO 3091 3 Gün
Fındık, Hububat ve Ürünleri Kahve, Kakao ve Ürünleri Kuru Üzüm Kurutulmuş Meyve, Sebze, Baharatlı Otlar (Organik Ürünler dahil) Şarap, Paprika, Zerdeçal, Nutmeg-Muskat vb. Baharatlar Çerezler Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Okratoksin A Tayini R-Biopharm-Rhone Aplication Note 2-3 Gün
Bal Polen Besin Analizleri Cilt:3 Cemal Omurtak 1982 2 Gün
Makarnalar Suya Geçen Madde TS 1620 1 Gün
Tüm Gıdalar Şeker Süt Ürünleri Reçel ve Marmelat Ekmek ve Peynir Mayası Jelatin Susam Yem Hammaddeleri Yem Katkı Maddeleri Karma Yemler Yabancı Madde AOAC 945. 75 AOAC 945. 80 AOAC 960. 49 AOAC 950. 89 AOAC 945. 75 TS 8317 TS 311 TKB, İlgili Tebliğler 1 Gün
Yem Hammadde, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Yağ Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Süt Protein Azotu Tayini AOAC Official Method 991. 20, AOAC Official Method 991. 22 2-3 Gün
Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Sebze ve Meyveler, Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Sebze ve Meyveler, Yüksek Yağ ve Çok Düşük Su İçeren veya Orta Seviyede Su İçeren Ürünler Dithiokarbamatların Tayini (Ferbam, Mancozeb, Maneb, Methiram, Picoxystrobin, Polycarbamate, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram dahil ditiyokarbamatlar; CS2 cinsinden) Thermo Scientific Application Note 10333 2-3 Gün
Gıda Boya miktarı ( Tartrazin(E102), Quinoline yellow (E104), Sunset yellow (E110), Carmine (E120), Carmoisine (Azorubine-E122), Amarant (Red no.2- E123), Ponceau 4R (Koşineal red A-E124), Erythrosin (E127), Red 2G (Acid red-E128), Allura Red AC (E129), Patent Blue 5 (E131), Indigo Carmine (E132), Brillant Blue (E133), Green S (Lissamin ren-E142), Brillant Black (E 151)) NMKL 130, Talanta 74 1408-1413 2-3 Gün
Gıda Boya Aranması FAO Food And Nutrition Paper 14/2 2-3 Gün
Bal Diastaz Sayısı Tayini Harmonised Methods of the International Honey Commission (IHC) Phadebas Honey Diastase Determination Method 2-3 Gün
Fındık Aflatoksin B₁, ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini J AOAC. Vol: 88, No:2 2-3 Gün
Ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, Antep fıstığı ve ürünleri Aflatoksin B₁, ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini AOAC 999.07 2-3 Gün
Baharat Aflatoksin B₁, ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini AOAC 999.07 2-3 Gün
Mısır ve Pirinç gibi Hububat ve Hububat Ürünleri Aflatoksin B₁, ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini AOAC 991.31 2-3 Gün
Çikolata Aflatoksin B₁, ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini AOAC 999.07 2-3 Gün
Kuru Meyve, sebze ve ürünleri Aflatoksin B₁, ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini AOAC 999.07 2-3 Gün
Bebek ve Çocuk Ek Gıdaları Aflatoksin B₁ Tayini AOAC 2000.16 2-3 Gün
Gıda ve Yem Vitamin A (Retinol) Tayini TS EN 12823-1/İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.390” (TS EN 12823-1’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B1 (Tiamin) Tayini TS EN 14122/ İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.391” (TS EN 14122’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B2 (Riboflavin) Tayini TS EN 14152 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.392” ( TS EN 14152’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B3 (Niasin(Nikotinamid-Nikotinik Asit)) Tayini TS EN 15652 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.393” (TS EN 15652’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B5 (Pantotenik Asit) Tayini AOAC 2012.16 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.394” (AOAC 2012.16’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B6 (Pridoksin-Pridoksal-Pridoksamin) Tayini TS EN 14164 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.395” (TS EN 14164’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Biotin Tayini Easi-Extract Biotin P82/P82B R-Biopharm Uygulama Notu 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B9 (Folik Asit) Tayini Easi-Extract Folik Asit P81/P81B R-Biopharm Uygulama Notu 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Tayini Easi-Extract Vitamin B12 P80/P80B R-Biopharm Uygulama Notu AOAC 2014.02 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin C (Askorbik Asit) Tayini Food Chemistry 52 (1995), Rückemann 1980 - Z. Lebensm. Unters. Forsch. 171, 357-359 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.400” ( Food Chemistry 52 (1995), Rückemann 1980 - Z. Lebensm. Unters. Forsch. 171, 357-359’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin D3 (Kolekalsiferol) Tayini AOAC 2011.11 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.401” (AOAC 2011.11’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin E (alfa Tokoferol) Tayini TS EN 12822 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.402” (TS EN 12822’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda (Yağlar, Ekstrakte edilen Yağlar) ve Yem (Yağlar, Ekstrakte edilen Yağlar) Antioksidan Tayini (BHA, BHT, TBHQ) AOAC 983.15 2 Gün