Katkı-Kalıntı Analizleri

Günümüzde tüketiciyi aldatmak, raf ömrünü yasal olmayan katkı maddeleri kullanarak uzatmak, kusurları gizlemek için gıda katkıları kullanılıp taklit ve tağşiş yapılarak tüketici sağlığı riske atılmaktadır. Gıda katkı maddelerinin kullanımının çeşitlenerek yaygınlaşması da insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri de artırmaktadır. Dolayısıyla, katkı maddelerinden en fazla yarar sağlamak amaçlanırken, olabilecek olumsuzlukları en aza indirmek gerekir. Kullanılan katkı maddesinin miktarının fazla olması insan sağlığını bozabilmektedir. Bu olumsuzlukları tespit etmek için katkı maddelerinin nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı etkili bir kontrol sistemi büyük önem taşımaktadır.

Laboratuvarımızda katkı maddeleri kapsamında bir çok parametreye kabul görmüş çeşitli metotlar ile bakılmaktadır. Analizlerimizi tablomuzdan inceleyebilirsiniz.

Katkı analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Pestisit (Zirai İlaç kalıntıları); ürünün çeşitli hastalıklardan korunması ve kalitesinin artırılması amacı ile böcek, fare vb. hayvanlar, bazı bitkiler, mantarlar ve bakteri ve virüs gibi zararlıları önlemek için kullanılan kimyasal bileşiklerdir.

Tarımsal üretimde kullanılmasına izin verilen veya yasaklanan pestisitlerin tesbiti, kalıntı düzeylerinin teşhisi, sadece insan sağlığı açısından değil toprak, su ve diğer canlılara verilen zararlar artan çevre bilinci ile düşünüldüğünde gıda güvenliğinin vazgeçilmez kriteridir.

Son üründe pestisit kalıntı miktarı analizleri; ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden ihracat ve ithalatta önem taşımaktadır. Birincil üretimden başlanarak tüketiciye ulaşılan son noktaya kadar yapılacak kontroller, muayane ve analizler gerek ulusal gerekse uluslarası ticarette her geçen gün önemini artttırmaktadır.

Laboratuvarımıza gelen numunelerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarı gaz ve sıvı kromatografı cihazları ile kısa zamanda saptanabilmektedir. Laboratuvarımızda pestisit analizi tayini için LC- MSMS ve GC-MSMS cihazları kullanılmaktadır.

Tüm numune serilerine, verilerin doğruluğunu garanti etmek için kalite kontrol ölçümü yapılmaktadır. a&t  , son yıllarda katıldığı yeterlilik testlerinde, çeşitli gıda numunelerinin katkı- kalıntı analizlerinde başarılı z- skorları sergilemiştir. 

Kalıntı analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Katkı-Kalıntı Analizleri
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Tüm Gıdalar Benzoik Asit, Sorbik Asit ve P- Hidroksibenzoik Asit Esterleri Tayini NMKL 124 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yağlar BHA (ButylatedHydroxyansole) Manuels of Food Quality Control Rome 1986 2 Gün
Tüm Gıdalar Boya Maddeleri Aranması ve Miktarı TKB Analiz Yönt. Bursa 88, AOAC 988.13 2 Gün
Kırmızı Biber, Kırmızı Biber İçeren Gıdalar, Baharat ve Baharat Karışımları, Sumak Sudan Boyaları (I,II,III,IV), Para Red Science Direct Food, Chem. 105 2 Gün
Tüm Gıdalar Mono Sodyum Glutamat- MSG FOA 1986 No:14/7 2 gün
Tüm Gıdalar Asesülfam-K, Aspartam, Sakkarin TS EN 12856/ Nisan 2003 2 gün
Süt Bazlı Bebek Mamaları, Tahıl Bazlı Bebek Ek Gıdaları ve Balık Bisfenol A Tayini J. of Chromatography A 1129 -2006 Eur Food Res Technol (2007) 224 Empowering Science, Technology and Innovation Towards a Better Tomorrow UMTAS 2011 2 gün
Süt, Süt Ürünleri, Bebek Maması, Yemler Melamin Analizi ISO/TS 15495 Modifiye, ISO/TS 15495 2 gün
Yüksek Su ve Yüksek Asit İçeren Sebze ve Meyveler Pestisit Tayini (3-Hydroxycarbofuran, Acetamiprid, Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb-sulphoxide, Ametryn, Atrazine, Azoxystrobin, Benalaxyl, Bendiocarb, Benfurocarb, Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Buprimate, Buprofezin, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carboxine, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Coumachlor, Clofentezine, Cypermethrin, Deltamethrin, Demeton S methyl, Diazinon, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dimethoate, Dimethomorph, DNOC, Dinoseb, Disulfoton sulphone, Endosulfan sulfate, EPN, Epoxiconazole , Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethion, Ethoprophos, Etofenprox, Fenamiphos, Fenamiphos sulphone, Fenamiphos sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenoxycarb, Fenhexamid, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenthion, Flucythrinate, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fipronil, Hexaconazole, Imazalil, Indoxacarb, Iprodione, Isofenphos-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mepanipyrim, Metalaxyl, , Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Paclobutrazol, Paraoxon, Paraoxon-methyl, Parathion-ethyl, Penconazole, Permetrin, Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phenylphenol-orto(2-Phenylphenol), Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos-Methyl, Profenofos, Prometon, Prometryn, Propargite, Propazine, Propoxur, Propyzamide, Prothiophos, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyriproxyfen, Qinoxyfen, Simazine, Spirodiclofen, Taufluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Thiabendazol, Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Trifloxystrobin, Triticonazole, Vamidothion, Zoxamide)) AOAC Official Metod 2007.01 2 Gün
Tahıl, Baklagil ve Bunlardan Yapılmış Tüm Ürünler (Arpa, Pirinç, Mısır Gevreği, Kahvaltılık Tahıl, Makarna, Un ve Bisküvi vb.), Baharat ve Baharat İçeren Ürünler (Pul Kırmızı Biber,Toz Kırmızı Biber, Karabiber vb.) -Sert Kabuklu Meyveler ve Yağlı Tohumlar, Çerezler, Kuruyemişler, Şekerli Ürünler (Antep Fıstığı, Fındık, Ceviz, Badem, İç Yer Fıstığı, Ayçekirdeği, Susam, Karışık Kuruyemiş, Antep Fıstıklı Baklava, Antep Fıstıklı Krokan ve Hindistan Cevizi vb.), Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler ve Ürünleri, (Kurutulmuş İncir, Kurutulmuş Kivi, Havuç Lifi, Üzüm Pekmezi vb.), Çay-Kahve ve Ürünleri (Bitki Ekstraktı vb.) -Kakao ve Kakao Ürünleri (Çikolata vb. ), Et ve Et Ürünleri (Sucuk, Kıyma vb.), Gıda Katkı (Polidekstroz, Soya Proteini vb.), Bebek Mamaları Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) ve Toplam Aflatoksin AOAC 991.31, AOAC 999.07, AOAC 2000.16 J, AOAC Vol.88 No.2, 2005 Page.526-535 2 Gün
Tüm Gıdalar Koruyucu Kükürtdioksit (SO₂), E220 Sodyummetabisülfit, E223 Sülfitler AOAC 962.16 2 Gün
Şarap Serbest Kükürt Dioksit TS 522 2 Gün
Elma Suyu, Elma Püresi, Bebek ve Küçük Çocuklar için Üretilen Elma Püresi, Elmalı Karışık Meyve Püreleri ve Katı Haldeki Elmalı Ek Besinler Patulin Tayini AOAC Official Method 2000.02 R-Biopharm-Patulin P250B 2-3 Gün
Süt Bazlı Bebek Maması ve Balık Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini (Antrasen, Floranten, Piren, Benzo[a]antrasen, krisen, Benzo[b]floranten, Benzo[k]floranten, Benzo[a]piren) Modifiye J. Sep. Sci. 2009, 32, 3529-3538, Agilent Aplikasyon Notu 2-3 Gün
Yüksek asit ve yüksek su içerikli sebze ve meyveler, Yüksek şeker ve düşük su içerikli sebze ve meyveler, Yüksek yağ ve çok düşük su içeren ve ya orta seviyede su içeren ürünler Pestisit Tayini (Tecnazene, Ethalfluralin, Chlorthal dimethyl, Chlozolinate, Chlorpropylate, Cyhalothrin, Dinobuton, Ethofumesate, Folpet, Fonofos, Formothion, Tetradifon, Leptophos.) Journal of AOAC Int. Vol.86 No.2/2003 Journal of AOAC Int vol.88 No.2 2005 AOAC 2007.01 3- 4 Gün
Yüksek şeker ve düşük su içerikli sebze ve meyveler, Yüksek yağ ve çok düşük su içeren veya orta seviyede su içeren ürünler Pestisit Tayini (,4-D, 2.4.5-T, 2.4-DB, 2-Naphthyloxyacetic acid, 4-CPA, Acephate, Acequinocyl, Acetochlor, Acibenzolar S Methyl, Aclonifen, Ametoctradin, Amidosulfuron, Aminocarb, Amisulbrom, Anilazin, Anilofos, Aramite, Asulam, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azaconazole, Azamethiophos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Aziprotryn, Azocyclotin, Beflubutamid, Benoxacor, Bensulfuron-methyl, Bensulide, Benzoximate, Bifenazate, Bifentrin, Bioresmethrin, Bixafen, Brodifacoum, Bromfenvinfos, Butafenacil, Butoxycarboxim, Buturon, Butylate, Carboxine, Carfentrazone-ethyl, Chinomethionat, Chlofluazuron, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos, Chloridazon, Chloroxuron, Chlorphoxim, Chlorpyrifos ethyl, Chlorsulfuron, Chlorthiophos, Chlortoluron, Cinidon-ethyl, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-propargyl ester, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cyromazine, Cyprodinil, Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron, Diallate, Diclofop-methyl-5-hydroxy, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethenamid, Dimoxystrobin, Diniconazole, Dinocap, Dinoterb, Dioxacarb, Dioxathion, Diphenamid, Dipropetryn, Diuron, Dodine, EPTC, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoxysulfuron, Etoxazole, Famoxadon, Famphur, Fenamidon, Fenbutatin oxide, Fenbuconazole, Fenpiclonil, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion sulfon, Fentin, Flamprop-M-isopropyl, Flazasulfuron, Flonicamid, Florasulam, Fluazifop-P-buthyl, Fluazinam, Flucarbazone-Sodium, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluopicolide, Fluridon, Flurochloridon, Fluroxypyr, Flurtamone, Fluthiacet-methyl, Fomesafen, Fonofos, Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halosulfuron-methyl, Haloxyfop, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-r-methylester, Heptenophos, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Imazamethabenz-methyl, Imazamox, Imazethapyr, Imazosulfuron, Imibenconazole, Imidacloprid, Iodosulfuron methyl sodium, Ioxynil , Iprobenfos, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos methyl, Isoproturon, Isoxaben, Isoxaflutole, Kinetin, Kresoxim-methyl, Lenacil, Malaoxon, Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecoprop, Mepronil, Mesotrione, Metamitron, Metazachlor, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metolachlor-S, Metosulam, Metrafenone, Metsulfuron-methyl, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Norflurazon, Novaluron, Nuarimol, O.O-TEPP, Ofurace, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl, Pencycuron, Penoxsulam, Pethoxamid, Phenmedipham, Phorate-Sulfone, Picolinafen, Pinoxaden, Piperonyl butoxide, Piperophos, Pirimphos-ethyl, Prochloraz,, Primisulfuron-methyl, Profoxydim , Promecarb, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propetamphos, Propham, Propoxycarbazone-sodium, Proquinazid, Prosulfocarb , Prosulfuron, Prothioconazole, Proxsulam, Pymetrozine, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins Pyrethrin, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinmerac, Quizalofop P Ethyl, Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenone, Sethoxydim, Silthiofam, Simetryn, Spinosad, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfosulfuron, Sulfotep, Sulprofos, Tebupirimfos, Tebuthiuron, Tepraloxydim, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxid, Terbumeton, Tetraconazole, Thiacloprid, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiomethoxam, Thiophanate-methyl, Tolfenpyrad, Tralkoxydim, Tralomethrin, Triasulfuron, Triazophos, Tribufos(DEF), Tridemorph, Trifloxysulfuron-sodium, Triforine, Trineaxapac, Teflubenzuron, Triclopyr, Tolyfluanid, Triflumuron) AOAC 2007.01 3-4 Gün
Şarap Kükürt Dioksit TS 522 2 Gün
Gıda Boya miktarı ( Tartrazin(E102), Quinoline yellow (E104), Sunset yellow (E110), Carmine (E120), Carmoisine (Azorubine-E122), Amarant (Red no.2- E123), Ponceau 4R (Koşineal red A-E124), Erythrosin (E127), Red 2G (Acid red-E128), Allura Red AC (E129), Patent Blue 5 (E131), Indigo Carmine (E132), Brillant Blue (E133), Green S (Lissamin ren-E142), Brillant Black (E 151)) NMKL 130, Talanta 74 1408-1413 2-3 Gün
Gıda Boya Aranması FAO Food And Nutrition Paper 14/2 2-3 Gün
Bebek Maması, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Bebek Formülleri, Devam Formülleri Pestisit Tayini ( Cadusafoz, Demeton S methyl, Demeton S Methyl sulfone, Oxydemeton methyl, Disulfoton, Disulfoton sulfone, Disulfoton sulfoxide, Ethoprophos, Fensulfothion, Fensulfothion oxon, Fensulfothion oxon sulfone, Fensulfothion sulfone, Fentin, Fentin (as triphenyltin), Fipronil, Fipronil desulfinyl, Haloxyfob, Haloxyfob- 2-ethoxyethyl, Haloxyfob r methyl, Haloxyfob methyl, Omethoate, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide, Propylenethiourea) AOAC 2007. 01 2-3 Gün
Bal Diastaz Sayısı Tayini Harmonised Methods of the International Honey Commission (IHC) Phadebas Honey Diastase Determination Method 2-3 Gün