Mineral Analizleri

a&t gıda kontrol laboratuvarı element analizleri ile insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Üretimin uygun olmayan koşullarda yapılması, kontamine su ve toprak ile endüstriyel atıklardan kaynaklanan ağır metal kontaminantları önemli gıda güvenliği kriterlerini oluşturmaktadır.

Gıda paketlemesi, teneke gıdalardan kalay bulaşması örneğinde olduğu gibi metal bulaşanı için bir diğer kaynaktır. Beslenme açısından önemli elementler, bazı gıdalarda ya doğal olarak yüksek seviyelerde bulunur ya da besini zenginleştirmek için sonradan eklenirler. Gıdanın içerdiği metal seviyesinin belirlenmesi, hem bulaşan kaynağını en aza indirir hem de önerilen besin değeri takibi için önemlidir. Ayrıca bu, gıda etiketlemesi açısından da bir gerekliliktir.

ISO 17025 akredite metotlarını kullanan a&t, yem ve gıdada 18 farklı metal analizini düzenli olarak sürdürmektedir. Matriks/ metal bileşenine uygun bir prosedür seçilerek, gıda ya da nem numunesi mikrodalga ışın ile parçalanır. 18 elementten her birinin ölçümü ICP- MS cihazı ile yapılır.

Sadece geçerliliği onaylanmış metotlar kullanılmakta ve LOD, LOQ, tekrarlanabilirlik ve ölçüm belirsizliği düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Tüm numune serileri, kalite kontrol ölçümlerine (kör numune, katım yapılmış numune ve kalite kontrol numunesi) tabi tutulmaktadır.

a&t, son yıllarda katıldığı yeterlilik testlerinde, farklı element ve gıda numuneleri analizinde başarılı z- skorları sergilemiştir.

Mineral analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Mineral Analizleri
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Tuz İyot TS 933 2 gün
Tüm Gıdalar Kalsiyum TS 5547, TS ISO 1003 2 gün