Yem Analizleri

a&t gıda kontrol laboratuvarı yem analizleri ile hayvan ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Hayvan sağlığına zararlı etkisi olmayan, hayvanların yaşamlarını sürdürmelerini ve verim vermelerini sağlayan yem kalitesi üzerinde; yemin fiziksel - kimyasal yapısı ve hijyenik kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda fiziksel- kimyasal analizler, mikrobiyolojik analizler, toksin analizleri ve GDO tarama analizleri ile uygunluğunun kontrol edilmesi yem ürünlerinde gıda güvenliği açısından önemlidir.

Laboratuvarımızda yapılan yem analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Yem Analizleri
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Tüm Gıdalar, Yemler E. coli O 157: H7 FDA/ BAM Ch4a, Biomeriéux VIDAS UP ECPT O157 (H7) , 30122 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Küf ve Maya Sayımı FDA/ BAM Ch18 5 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Listeria monocytogenes Biomeriéux VIDAS LMOII, 30704 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Salmonella spp. Aranması Biomeriéux VIDAS SLM, 30702 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Mezofilik Anaerobik Bakteri Sayımı FDA/ BAM Ch3 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Lipolitik Bakteriler TKB- Bursa 1998 2-3 Gün
Konserve Gıdalar, Konserve Kedi, Köpek ve Akvaryum Yemleri Sterilizasyon Kontrolü: Sızıntı/ Bombaj Kontrolü FDA/ BAM Ch3, Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği: 28155 27.11.2011, TS 10524 Mikrobiyolojik Deney Metotları- Konserve Gıdalar 15-20 Gün
Tüm Yemler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri Aflatoksin B1 Tayini AOAC 2003.02 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda Katkıları, Yemler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkıları Duyusal Analiz (Organoleptik Muayane) İlgili TS ve TGK, TS 3707 ISO 5492 1 Gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler Metabolik Enerji TSE, TS 9610, TKB Yem Tebliği 2004/33 3-4 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda Katkıları, Yemler, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Toplam Fosfor Tayini AOAC 962.11/990.39/940.26/ 991.25 Standart Method For Exam. Of Water and Wastewater 1979, AOAC 965.17 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Hidroklorik Asitte (HCl’de) Çözünmeyen Kül TS 2383, Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 21.01.1992-21118 Tebliğ :91/20 2 Gün
Gıda Katkılar, Aromalar, Şeker, Tatlandırıcı, Gıda Takviyeleri, Enzim, Kültür, Jelatin, Boya, Et ve Et Ürünleri Hazır yemek, Puding, Meze, Konserveler, Yağlı ürünler, Meyve, Sebze Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri, Kakaolu ürünler, Pastacılık malzemeleri, Margarin, Nişasta, Soya ve Soya Ürünleri, Yem Hammadde, Karma Yem, Yem katkı maddeleri pH FCC 1996 FCC 1996 FCC 1996 TS 3136 ISO 2917/ 2002 TS 3136/Nisan 1978 AOAC 981.12/2000 TS 1728 ISO 1842/2001 AOAC 970.21/2000 AOAC 943.02/2000 TSE, TS 3136,Nisan 1978 / FCC,40.Edition1996,sayfa740 AOAC 2000,metot 943.02 2 gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Protein, Ham Protein TS 1620, AOAC 991.20, Yem muayane ve Analiz Metotları (Rega: 25.08.1974/ 14987) 5-7 Gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri, Yem, Yağlı Tohum ve Küspeleri, Tahıl ve Ürünleri Hazmolabilir Ham Protein Yem Muayene ve Analiz Metotlar Rega 21.12.1981- 17551 2 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Rutubet/ Kuru Madde İlgili TS ve TGK FCC 1996, AOAC 986.21/2000, AOAC 984.25, AOAC 925.10, AOAC 952.08, TGK 2002/16, TGK 2002/18 (Rega:25.08.1974 / 14987) 5-7 Gün
Yağlar, Yemeklik ve Yemlik Yağlar, Yem Katkı Maddeleri İyot Sayısı TS 342 2 gün
Kazein ve Kazeinatlar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Laktoz Tayini TS ISO 5548:2004, TKB, KKGM Yem Muayene ve Analiz Metotları ile ilgili Tebliğ 2 gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler Nişasta Miktarı TKB Analiz Yönt. Bursa 88, AOAC 935.49 TKB Analiz Yönt. Bursa 88 TS 6812, Yem Mua. Ve Analiz Metotları, Rega 29.07.1978-16361 2 gün
Soya Fasulyesi ve Soyalı Ürünler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Üreaz Aktivitesi Quality Control Handbook Method 27.0/1995, Yem muayene ve analiz metotları Rega 21.01.1992 -21118 Tebliğ No:91/20 2 Gün
Yem hammaddeleri ,Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Üre Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 21.01.1992 -21118 Tebliğ No:91/20 2 Gün
Tüm Gıdalar Yağ AOAC 945.75, AOAC 945.80, AOAC 960.49, AOAC 950.89, AOAC 945.75, TS 8317, TS 311 TKB, İlgili Tebliğler 5-7 Gün
Tahıl, Tahıl Ürünleri, Mamalar, Yemler Zearalenone (ZON) Tayini R-biopharm 2-3 Gün
Gıda ve Yem GDO Tarama Analizi ( p35S, tNOS, pFMV) Kit Metodu (R-Biopharm- SureFood® GMO Screen RT 35S/NOS/FMV Test Kiti ISO 21569, TS EN ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) Kit Metodu (Eurofins GeneScan GMO Screen RT 35S/NOS/FMV IPC Test Kiti), ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda Katkı Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri Ağır Metal Sınırı FCC 1996 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemleri Yemlerde Uçucu Azotlu Bazların (Amonyak) Tayini TKB,KKGM Yem Muayene ve Analiz Metotları ilgili Tebliği 2 Gün
Karma Yemler, Yem hammaddeleri ve Mineral Yemlerde Suda Çözünebilir Klorür Tayini Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 01.03.1986 -19034 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Kül ve Organik Madde Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Margarin, Tereyağı, Hayvansal Yağlar, Yem Hammaddeleri, Karma yemler, Yem Katkı Maddeleri, Yağlı Tohum Küspeleri Rutubet ve Yağ TS 2812, Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974-14987 5-7 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Selüloz Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Şeker Tayini (Luff-Schoorl) Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 29.07.1978 -16361 TGK, Tebliğ No:2002/26 5-7 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile Temas Eden Tüm Yüzeyler Bacillus cereus Sayımı ISO 7932 2 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Clostridium perfringens Sayımı ISO 7937 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Enterobacteriaceae Sayımı ISO 21528-2 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Koliform Bakteri Sayımı ISO 4832 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Listeria monocytogenes Aranması ve Sayımı ISO 11290-1,11290-2 3-4 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Salmonella spp. Aranması ISO 6579-1 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Yersinia enterocolitica Aranması FDA/BAM Chapter 8 10 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler, Gıdalar ve Yemler ile Temas Eden Yüzeyler Listeria monocytogenes FDA/ BAM Ch10 2-3 Gün
Gıda ve Yem Tür Tayini (Domuz DNAsı Aranması) Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Pork IPC(LR/HR) Kİt Prosedürü) 2 Gün
Gıda ve Yem GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS) EURL Metot (35S/NOS: QL-ELE-00-012) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GDO Tarama Analizi (pFMV) EURL Metot (FMV: QL-ELE-00-015) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin A (Retinol) Tayini TS EN 12823-1/İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.390” (TS EN 12823-1’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B1 (Tiamin) Tayini TS EN 14122/ İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.391” (TS EN 14122’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B2 (Riboflavin) Tayini TS EN 14152 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.392” ( TS EN 14152’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B3 (Niasin(Nikotinamid-Nikotinik Asit)) Tayini TS EN 15652 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.393” (TS EN 15652’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B5 (Pantotenik Asit) Tayini AOAC 2012.16 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.394” (AOAC 2012.16’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B6 (Pridoksin-Pridoksal-Pridoksamin) Tayini TS EN 14164 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.395” (TS EN 14164’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Biotin Tayini Easi-Extract Biotin P82/P82B R-Biopharm Uygulama Notu 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B9 (Folik Asit) Tayini Easi-Extract Folik Asit P81/P81B R-Biopharm Uygulama Notu 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Tayini Easi-Extract Vitamin B12 P80/P80B R-Biopharm Uygulama Notu AOAC 2014.02 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin C (Askorbik Asit) Tayini Food Chemistry 52 (1995), Rückemann 1980 - Z. Lebensm. Unters. Forsch. 171, 357-359 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.400” ( Food Chemistry 52 (1995), Rückemann 1980 - Z. Lebensm. Unters. Forsch. 171, 357-359’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin D3 (Kolekalsiferol) Tayini AOAC 2011.11 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.401” (AOAC 2011.11’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Vitamin E (alfa Tokoferol) Tayini TS EN 12822 / İşletme İçi Metot-“01.T.01.KF.402” (TS EN 12822’den modifiye edilmiştir.) 2 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Soya Geni Taraması EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87701 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87708 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87769 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem CV127 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DP 305423-1 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87705 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-003) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem A2704-12 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-004) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GTS 40-3-2 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-005) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 89788 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-006) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem A5547-127 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-007) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DP-356043-5 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-009) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem FG72 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-001) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DAS 44406-6 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-015) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-013) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-014) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87751-7 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-016) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 281-24-236 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-001A) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 3006-210-23 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-001B) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GHB614 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem LL-Cotton25 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-002) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 1445 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-003) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 531 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-004) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 15985 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-005) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 88913 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-007) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem T304-40 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-009) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GHB119 PAMUK Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-008) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem H7-1 (Roundup Ready) Şeker Pancarı Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BV-001) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Kanola Geni Taraması EURL Metot (QT-TAX-BN-002) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem T45 Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-001) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Ms8 Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-002) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Rf3 Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-003) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem RT73 (GT73) Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-004) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Ms1 Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-005) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Topas 19/2 Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-008) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 88302 Kanola Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-010) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması EURL Metot (QT-TAX-ZM-002) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87460 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-005) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem NK603 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-008) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 863 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-009) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem TC 1507 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-010) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem T 25 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-011) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DAS 59122-7 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-012) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MIR 604 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-013) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GA21 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-007) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 88017 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-016) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Bt11 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-015) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 89034 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-018) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 3272 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-019) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 810 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-020) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MIR 162 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-022) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87427 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-003) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DAS-40278-9 Mısır Tip Belirleme ve Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-004) ISO 21569, ISO 21570, ISO 24276 2 Gün