Ambalaj Analizleri

a&t gıda kontrol laboratuvarı ambalaj analizleri ile insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Ambalaj, içine yerleştirilen gıdanın ilk üretildiği andan itibaren taşıma,depolama, pazarlama süresi de dahil olmak üzere son tüketiciye kadar maksimum güvende optimum maliyetlerle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

Gıda endüstrisinin işleme ve koruma yöntemlerindeki tüm gelişmeleri ambalaj teknolojisi de izlemektedir.

Raf ömrü süresince gıdayı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumasını istediğimiz ambalajın; tekrar kullanılabilirliği, değerlendirilmesi gibi ekolojik açıdan uygunluğu da dikkate alınmalıdır. Gıda, ambalaj ve çevre bütün olarak ele alındığından mevzuatlara, standartlara uygun ambalaj seçimi ve kullanımı için kontroller kaçınılmazdır.

Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği adına sorgulandığı muayane ve analizlerle sektörün hizmetindeyiz.

ISO 17025 sistemine göre akredite olarak faaliyetlerini yürütmekte olan laboratuvarımız, gıda ambalajlarının kullanım sıcaklığı ve saklama koşullarına göre uygun test koşulları altında sulu, yağlı, asitli gıda benzerleri kullanılarak toplam migrasyon testlerini de yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmektedir.

a&t  gıda kontrol laboratuvarı, farklı materyallerin karakteristiklerinin özgün spektrumlarını sağlamak için kullandığı Fourier Transform Infra- red (FT-IR) spektroskopisi ile, ambalaj materyallerinin karakterize edilmesinde önemli bir tecrübeye sahiptir.

Tüm numune serilerine, verilerin doğruluğunu garanti etmek için kalite kontrol ölçümü yapılmaktadır. a&t  , son yıllarda katıldığı yeterlilik testlerinde, çeşitli gıda numunelerinin besin içeriği analizinde başarılı z- skorları sergilemiştir. 

Laboratuvarımızda yapılan su analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Ambalaj Analizleri
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Kağıt Esaslı Gıda Ambalaj Materyalleri Rutubet TS EN ISO 287 2 Gün
Gıda Maddeleri ile Temasta Olan Kağıt ve Kartonda Klorür Tayini TKB Analiz Yönt. Bursa 88, TS EN 645 TS 647 2 gün
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi (Sulu, Asitli, Yağlı, İzooktan %95 Etanol) TS EN 1186-3/-9/-14 2 gün
Gıda Maddeleri ile Temasta Olan Kağıt ve Kartonda Formaldehit Tayini - Sulu ekstrakta TS EN 1541, TS EN 645, TS EN 647 2 Gün
Kağıt ve Karton Titanyumdioksit TS ISO 5647 2-3 Gün
Plastik Madde ve Malzemeler Yapı Tayini Cary 630 FTIR Spectrometer 2 Gün
Cam Esaslı Gıda Ambalajları Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım TS 2913 3-4 gün
Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Seramikler Kurşun ve Kadmiyum Tayini TGK 2012/30 3 Gün
Gıda ile Temas eden Kağıt, Karton ambalajlar Kurşun (Pb), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg) Analizi TS EN 12498, TS EN 645, TS EN 647 2-3 Gün
Kağıt, Karton ve Kağıt Hamurları Kül Tayini TS 1302, ISO 2144 2-3 Gün
Gıda ile Temas eden Plastik Madde ve Malzemeler Aluminyum (Al), Baryum (Ba), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Lityum (Li), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Çinko(Zn) Tayini TS EN 1186-1/ TS EN 13130-1 / ISO 17294-1 / ISO 17294-2 2 Gün
Gıda ile Temas eden Plastik Madde ve Malzemeler Formaldehit Tayini TS EN 1186-1 / TS EN 13130-1 / TS 13130-23 / EUR 24815 2 Gün
Gıda ile Temas eden Plastik Madde ve Malzemeler Yağlı Gıda ile Yüksek Sıcaklıklarda (100°C-175°C) Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerde Toplam Migrasyon [ Modifiyepolifenilenoksit (MPPO)]Analizi TS EN 1186-1 / TS EN 1186-13 Metot B 2-10 Gün
Gıda ile Temas eden Silikon malzemeler Yapı Tayini Carry 630 Spectrometer Agilent 2-10 Gün